Den otevřených dveří v Boršicích

Den otevřených dveří v Boršicích

Každý rok probíhá u nás na domově den otevřených dveří, tento ročník byl však trochu jiný oproti jiným ročníkům. Nesl se v duchu oslav 10 výročí otevření domova. Oslavu jsme udělali s malým zpožděním, ale o to více si ji naši klienti užili.

 Domov se otevřel na sklonku roku 2005, takže v prosinci tohoto roku to již bude 12 let, kdy dveře domova přijali první klienty. Zájemci měli dveře otevřené od 9,00 do 17,00 hodin, kdy se mohli podívat, co se za tu dobu na domově změnilo. Hlavní program ovšem začal až ve 14,00 hodin a to slavnostní mší svatou v kapli domova. Naše pozvání přijal Mgr. Bartoloměj Pavel Černý, OFM, který se zhostil nejen slavnostní mše svaté, ale také obnovy vysvěcení domova a bral to skutečně poctivě. Zatímco většina obyvatel a návštěvníků domova již seděla venku pod pergolou a pochutnávali si na dobrotách našich zdatných kuchaře, společně s otcem Bartolomějem jsme obešli každičkou místnost na domově a znovu ji vysvětili. Poté převzal žezlo pan ředitel charity Ing. Jiří Jakeš společně s panem starostou Ing. Romanem Jílkem a společnými silami přestřihly stuhu, která otevřela nově zrestaurovaný hrad Karlštejn, který se pyšní při vjezdu do domova. Naše pozvání přijali také místní Stoprounští vinaři, kteří nám k tomu krásně zazpívali. Jejich zpěv se nesl krajinou a mnozí z obyvatel se ke zpěvu také připojili. Zvláštní poděkování patří ovšem našemu panu údržbáři Liboru Maňkovi, který se ujal opravy hradu a i celé zahrady kolem. Všichni, co vědí, jak zahrada vypadala předtím, vidí,že jeho zásluhou je nyní zahrada a Karlštejn opravdu moc krásná. Za to mu patří velké díky. Dále pokračoval program v zábavném duchu. Pracovníci si připravili známou scénku Klíště v originální podání s pány Kaiserem a Lábusem. I když na um pánů umělců jistě nemáme, myslím, že se scénka povedla a mnohé lidi pobavila. Na závěr vystoupily nadané holky z centra Akropolis Uherské Hradiště, které nám předvedli svoji aerobicovou show. No myslím, že mnozí kdyby zkusili alespoň setinu z toho, co předvedli, tak by se asi ani nenarovnali v zádech. Zlatou tečkou na závěr bylo krájení dortu, všem moc chutnal. Nejenže nám počasí přálo ale i přízeň lidí kolem nás potěšila. Své vzkazy pro nás nám zvěčnily na kameny, které vystavíme v zahradě. Každý návštěvník si mohl také odnést malou pozornost z naší zahrádky, v podobě sušených bylinek z naší zahrádky. Všude panovala dobrá nálada a tak doufám, že se při podobné akci opět brzy setkáme. Děkuji všem za pomoc při dnu otevřených dveří – bez každé pomocné ruky by naše dílo nebylo možné.

 Mgr. Julie Chovancová

Fotogalerie zde.