Den charity se nesl v duchu pomoci!

Den charity se nesl v duchu pomoci!

Na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti se prezentovaly zařízení Oblastní charity Uherské Hradiště.. Všichni přítomní měli možnost poznat charitu a její práci tak trochu jinak. A došlo i na slavnostní předání pomyslného šeku s výtěžkem z akce " Dobré pivo pomáhá dobré věci!". Atmosféra celé akce se vydařila. K dobré náladě přispěla vystoupení dětí ze Základní umělecké školy, folkrocková skupina Kotloši a samozřejmě charitní sbor Chrpa!

 

V pátek 15. září, den před svátkem svaté Ludmily se jako každý rok konal Den charity.

Na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti se prezentovaly zařízení Oblastní charity Uherské Hradiště.. Všichni přítomní měli možnost poznat charitu a její prací tak trochu jinak. Happenning služeb doprovázel bohatý kulturní program. V úvodu nám zahráli jedineční Kotloši, jejichž členem je i jeden z nás „chariťáků“,vedoucí Nízkoprahového zařtízení pro děti a mládež pan Mgr. Josef Kostka. Folkrockovou hudbu vystřídaly koncerty dětí Základní umělecké školy. A závěr patřil nejenom charitnímu pěveckému sboru Chrpa, která letos překvapila i hereckým oživením písně, ale také slavnostnímu předání pomyslného šeku ze společné akce pivnice Dobré pivo a Oblastní charity Uherské Hradiště.

 Pan Petr Pištěk slavnostně předal šek v hodnotě 8 888,- Kč zástupci Oblastní charity panu Ing. Jiřímu Jakešovi a vedoucí zařízení Půjčovny kompenzačních pomůcek paní Blance Zámečníkové.

Zakončení oslav proběhlo Mší svatou v kostele Zvěstování Panny Marie.

Z celého srdce děkujeme všem lidem, kteří pomáhali!

Fotogalerie zde.