Charitní pouť

Charitní pouť

Pouť v letošním roce pro charity olomoucké diecéze, připravila charita Zlín na nádherném mariánském poutním místě – ve Štípě v kostele Narození Panny Marie.

Celá akce začala v 9.00 hodin Cestou světla – 14 zastavení s Kristem Vzkříšeným a poselstvím – Jdi a nes světlo Krista Vzkříšeného bratřím, které potkáš.

Následovala mše svatá, kterou celebroval Mons. Bohumír Vításek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc, pak prohlídka kostela a koncert místních varhaníků. Po celou dobu trvání poutě byla zajištěna dílnička pro děti, teplý čaj a k zakoupení klobáska z grilu.

Nezapomenutelná pro mne zůstává prohlídka kostela v podání místního kněze P. Františka Sedláčka. A překvapení, které pro nás přichystal. Po mši svaté jsme každý dostali svíci, zapálili jsme si ji od paškálu a šli jsme kolem hlavního oltáře. Tam, za hlavním oltářem se nachází ještě jeden oltář s nádherným obrazem, na kterém rodiče Jáchym a Anna přivádí na svět svou dceru Marii - Matku Boží. U tohoto obrazu se modlí matky za své děti.                                                                                                                                                                         

Jako památku na tuto pouť jsme od otce Františka dostali obrázek Panny Marie štípské s textem:

Buď svící, která svítí na cestu druhým,                                                                                                                  a nelituj toho, že Tě ubývá,                                                                                                                                   Kristus Ti dá více.

Amen.

Marie Ondráčková