Charita pro seniory

Charita pro seniory

Dne 23. 7. 2017 se Oblastní charita Uherské Hradiště zúčastnila prezentace služeb pro seniory v Kunovicích.

V krásnou slunečnou neděli se Oblastní charita Uherské Hradiště zúčastnila akce pro seniory v Kunovicích v Areálu Jízdy králů. Prezentace služeb zaujala nejenom  seniory, ale i ostatní přítomné. V případě zájmu jim byla poskytnuta informace k danému dotazu a samozřejmě si měli možnost odnést i propagační materiál. Stánek pestře obohatily výrobky vznikající při ergoterapiích, střediska Labyrint. Akce se vydařila a již nyní se těšíme na možnost další prezentace našich služeb na akcích města Kunovice.