Centrum osobní asistence prezentuje charitu!

Centrum osobní asistence prezentuje charitu!

Centrum osobní asistence opět představovalo práci charity. Tentokrát na Základní škole Unesco.

 

 

coabVzhledem k tomu, že v dnešní době téměř vymizelo vícegenerační rodinné soužití, je nutné výchovně vzdělávat děti a mládež k toleranci a pomoci seniorům, lidem s handicapem a dalším potřebným osobám. Proto jsou velmi důležité preventivní programy, které se těmto tématům věnují. Dne 5. května proběhla vzdělávací beseda na Základní škole UNESCO pro 60 žáků nižšího stupně, kterou pro ně připravilo Centrum osobní asistence. Zábavnou formou se žáci seznámili s organizací Oblastní charity Uh. Hradiště, jejími službami a aktivitami. Děti se velmi živě zapojily do diskuze o tom, jak pomáhají seniorům v rodině, spolužákům a jiným lidem, jak chodí s pokladničkou pro Tříkrálovou sbírku, jak sbírají plastová víčka na pomoc nemocným dětem, jak darují své hračky, oblečení a kola do charitního humanitárního skladu a o jiných pomáhajících aktivitách. S pomocí osobních asistentek a vychovatelek si vyrobily barevnou záložku do knížky s logem a kontakty na naši Oblastní charitu. Jako malý dárek dostalo každé dítě keramický knoflík vyrobený klienty centra Labyrint a omalovánku s charitním obrázkem. Zlatým hřebem programu byla jízda na mechanickém vozíku, kterou si vyzkoušely nejen všechny děti, ale i paní vychovatelky. Při upřímném loučení zazněla od dětí nabídka jejich pomoci pro charitu a na oplátku ony byly pozvány osobními asistentkami na oslavu 25. výročí Oblastní charity v září na Masarykovo náměstí. Je třeba poděkovat Tiskárně Šopík za nízkonákladový tisk materiálů, centru Labyrint za keramické knoflíky pro děti a Dennímu centru pro seniory za zapůjčení mechanického vozíku.

coaccoa a