Burza poskytovatelů sociálních služeb

Burza poskytovatelů sociálních služeb

Dne 22 června 2018 se s nabídkou více než 30 registrovaných sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku mohli zájemci seznámit při konání Burzy poskytovatelů sociálních služeb. Akce se uskutečnila na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti od 10.00 do 16.00 hodin a Oblastní charita Uherské Hradiště se samozřejmě rovněž zúčastnila.

BPSS5Nabídky služeb dostupných v Uherském Hradišti a okolních obcích byly prezentovány na  velkoplošných panelech. Svou činnost a výrobky svých klientů představilo 11 poskytovatelů sociálních a navazujících služeb a chráněných dílen v dřevěných stáncích. Výrobky byly prodejné a  výtěžek z prodeje poslouží pro rozvoj klientů jednotlivých zařízení. Oblastní charitu Uherské Hradiště zde prezentovaly zařízení Klíček, Labyrint, Centrum svaté Sáry, Ulita a pěveckým vystoupením podpořil i letošní ročník charitní pěvechký sbor CHRPA.

Po slavnostním zahájení bude probíhal kulturní program, na kterém se budou podíleli i uživatelé sociálních služeb. Mohli jsme zhlédnout pěvecká vystoupení, módní přehlídku výrobků chráněné dílny Lidumila či vystoupení dětí z kroužků Akropolis. Program podpořili svou účastí také žáci ZUŠ Uherské Hradiště. 

BPSS3BPSS4