Bilancování Farního střediska sv. Vavřince

Bilancování Farního střediska sv. Vavřince

Farní středisko bylo ustanoveno 8. prosince 2016. Rok působení našeho střediska je za námi. Zde vám přináším malou bilanci za uplynulý rok naší existence.

 

Činnost v roce 2017 jsme začali organizováním tradiční tříkrálové sbírky, která se u nás pořádá již od samého začátku jejího vzniku.

Našimi členkami jsou také pracovnice Charitního domova, který je v našem městě, včetně paní vedoucí. Obstarávají tedy doprovod málo pohyblivých klientů na sobotní mše svaté a další aktivity pro ně. Zorganizovali jsme například vystoupení dětské scholy u příležitosti velikonočního tvoření.

Jako nový počin jsme začátkem dubna 2017 připravili „Dívčí bazárek“ s oblečením a dalšími drobnostmi pro děvčata z místní ZŠ, akce měla velký ohlas, a tak jsme ji zopakovali i koncem letošního října a pravděpodobně ji budeme zařazovat pravidelně na jaře a na podzim.

V prosinci jsme uspořádali (také již tradičně) výrobu adventních věnců a ve spolupráci s Misijním klubkem jsme zajišťovali adventní tvoření s dětmi jako přípravu na misijní jarmark.

Dále jsme v tomto období uspořádali vánoční potravinovou sbírku pro naše potřebné rodiny a spoluobčany. Tato akce proběhla poprvé hned po našem ustanovení v prosinci 2016 a budeme ji zařazovat pravidelně.

Také jsme před Vánoci připravili pro obyvatele Charitního domu v pastoračním středisku besedu s pohoštěním, hudbou a popovídáním. I tuto akci bychom chtěli opakovat a několikrát za rok seniory pozvat, rozptýlit je a povzbudit.

Mezi svátky se naši členové spolu s dalšími společenstvími zapojili do vánočního koledování a navštěvovali staré a nemocné spoluobčany s drobnými dárky.

Kromě těchto společně organizovaných aktivit každý z nás působil a působí ve svém okolí individuálně tam, kde je potřeba (pomoc nemohoucím sousedům, doučování dětí, doprovod nebo odvoz na místa určení, pomoc ve farnosti, podpora sociálně slabých, zprostředkování různých kontaktů, rada či různé další formy pomoci, které nelze podrobně mapovat, neboť je chápeme a konáme samozřejmě).

Po roce působení našeho střediska lze tedy říci, že se ukázaly možnosti a oblasti, kde naše činnost může být užitečná. Radost nám udělal určitě Dívčí bazárek, kterého se účastnila řada dívek z místní ZŠ. Bylo vidět, jak děvčata, zvláště ze sociálně slabých rodin, jsou šťastná, že si mohou vybrat pěkné věci nejen na oblečení, a užívají si to. Už se zajímají o to, kdy bude na jaře bazárek znovu, že se těší a určitě přijdou.   Také jsme měli krásný pocit z předvánočního setkání se seniory v pastoračním středisku, kteří přišli do jiného prostředí, na jiné myšlenky a strávili jsme spolu s nimi pěkné odpoledne. Byly i ohlasy na vánoční potravinovou sbírku, která je sice jen jednorázovou pomocí jako přilepšení na svátky, ale ozvali se příbuzní obdarovaných, že i to jejich blízkým pomohlo.

Z toho všeho máme jistě radost. Většina z nás dobrovolníků je zaměstnaná a má rodinu, takže času, který nám zbývá, opravdu není moc. Proto patří velký dík všem členům střediska, ale i dalším ochotným spolupracovníkům za každou sebemenší podporu (třeba i slovní) a jakoukoliv pomoc, otevřené srdce i mysl pro tuto službu.

                                                                           Romana Ryšková, vedoucí FS sv. Vavřince