Chráněné bydlení Ulita v plamenech aneb cvičná evakuace se zdařila!

Chráněné bydlení Ulita v plamenech aneb cvičná evakuace se zdařila!

V Chráněném bydlení Ulita proběhla historicky první cvičná zkouška zásahu Hasičského záchranného sboru  Zlínského kraje. Celá akce a především zvládnutí situace a dodržení evakuačních pokynů bylo vyhodnoceno velmi dobře.

 

 

Ve středu 25. 5. 2016 proběhla v Chráněném bydlení Ulita historicky první zkouška nervů a vlastních sil každého z nás. S jednotkou Hasičského záchranného sboru (HZS) Zlínského kraje – stanice Uherské Hradiště jsme se domluvili na taktickém cvičení. 

Asistent chráněného bydlení před půl čtvrtou odpoledne zavolal na operační středisko, že došlo v přízemí této nově zrekonstruované budovy ke vznícení potravin na sporáku v kuchyni. Na tomto námětu jsme se dohodli s příslušníky jednotky uherskohradišťské stanice HZS. Během chvilky dorazila vyslaná jednotka i s cisternovým vozem a vozem velícím. Mezitím stihli pracovníci chráněného bydlení evakuovat uživatele služby, kteří o cvičení vůbec nevěděli. Uvnitř jsme po vzájemné domluvě ponechali čtyři figuranty z řad uživatel, kteří byli s celou situací chvíli před započetím akce seznámeni a čekali na záchranu ve svých pokojích či v jiných prostorách chráněného bydlení. Předem jsme o celé akci informovali také naše sousedy. 

Jednotka HZS jednala zcela profesionálně a zároveň velmi přívětivě, byla přítomna i psycholožka HZS, která vše předem probrala s pracovníky Chráněného bydlení a sledovala průběh celé akce. Byli jsme tak připraveni i na případné nečekané reakce uživatel. Ukázalo se však, že se dokáží zachovat klidně a racionálně, bez náznaků paniky. Kromě zmiňovaných čtyř figurantů zvládli příslušníci jednotky HZS zachránit také našeho domácího mazlíčka králíka Kasinku.

Po ukončení zásahu jsme si společně prošli chráněné bydlení s prohlídkou všech prvků požární ochrany objektu a provedli celkové hodnocení. Zvládnutí situace, dodržení evakuačních pokynů i zachování všech přítomných bylo vyhodnoceno za velmi dobré. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem přítomným pracovníkům jednotky HZS z uherskohradišťské stanice za jejich přístup. Jsou to chlapi do nepohody…

IMGP7980IMG_0668IMG_0676