Klub přátel duše a kávy

Klub přátel duše a kávy

Uskutečnilo se historicky první setkání Klubu přátel duše a kávy.

Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje

Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje

Anketa Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje byla letos s naší účastí A v tomto ročníku zabodovala i naše organizace, tedy lépe řečeno zakladatelka a první ředitelka paní Anna Konvalinková.

Senioři na návštěvě v knihovně

Senioři na návštěvě v knihovně

U příležitosti měsíce knihy senioři z CDS navštívili Městskou knihovnu ve Starém Městě.

Den prevence

Den prevence

Dne 21.3. 2016 se uskutečnila akce Den prevence v Základní škole Za Alejí jejíž součástí byla i přednáška Centra osobní asistence.

Blaze tomu, kdo dává. O dobrovolnictví a službě dlouhodobě nemocným

Blaze tomu, kdo dává. O dobrovolnictví a službě dlouhodobě nemocným

Hospic na Svatém Kopečku pomáhá těžce a nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným způsobem poslední období života. Byl zřízen Arcidiecézní charitou Olomouc v bývalém poutním domě na Svatém Kopečku u Olomouce a je jediným charitním zařízením tohoto typu v Olomouckém kraji. Nepostradatelnou součástí každého hospice jsou dobrovolníciLadislava Hekerová, dlouholetá pracovnice Arcidiecézní charity Olomouc, působí jako dobrovolnice v Hospici na Svatém Kopečku již několik let. A právě o tom, jsme s ní hovořili...

 

Seminář „Paliativní a hospicová péče v domácím prostředí pacientů a klientů.“

Ve čtvrtek 18. února 2016 proběhl v Uherském Hradišti pod záštitou Oblastní charity Uherské Hradiště seminář „Paliativní a hospicová péče v domácím prostředí pacientů a klientů.“ Ve velkém sále Orlovny se sešla stovka účastníků z řad zdravotníků, pečovatelek, lékařů, dobrovolníků a i laiků.

Labyrint v nových prostorách

V pátek 12. února jsme měli možnost zúčastnit se slavnostního zahájení provozu sociálně terapeutické služby Labyrint v nových prostorách. Labyrint se nyní nachází v Uherském Hradišti na Masarykově náměstí 157/158. Akce byla opravdu jedinečná. Nové prostory, vysvěcené panem děkanem Turkem se líbily nejen návštěvníkům, ale především klientům Labyrintu. Ti ovšem mají na konečných úpravách prostor velký podíl. Vedoucí služby paní Mgr. Michaela Hubíková pronesla děkovnou řeč na jejímž konci došlo k zapálení první svíčky na dortu. První svíce znamená zahájení prvního roku Labyrintu na nové adrese. A plamének svíčky má zažehnout naději v každém z nás co navštěvujeme zařízení.Tak hodně zdaru Labyrinte!

Postní almužna 2016 - dobrovolná duchovní formace

Postní almužna 2016 - dobrovolná duchovní formace

Nejen pro věřící, ale také pro všechny, kdo se chtějí přidat, je určeno pozvání k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřekneme, vložíme do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přineseme do kostela. Takto získané prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.

ACHO vyhlašuje výnos a využití Tříkrálové sbírky 2016. Poděkování všem dárcům

ACHO vyhlašuje výnos a využití Tříkrálové sbírky 2016. Poděkování všem dárcům

Všechny Charity na území Arcidiecéze olomoucké mají letošní sbírkové pokladničky Tříkrálové sbírky úředně rozpečetěné. Celkem bylo vykoledováno krásných 24 795 790 korun, což je téměř o milión korun více než v loňském roce! Nyní probíhá kontrola všech úředních dokladů, na jejímž základě bude definitivní výsledek potvrzen. Výtěžek je třeba nyní shromáždit a zkontrolovat na centrálním tříkrálovém kontě, aby poté mohl putovat k těm, jimž je výlučně určen: na pomoc lidem v nouzi.

Tříkrálové bruslení

 Tříkrálové bruslení, bylo odměnou všem koledníkům, jenž pro Oblastní charitu Uherské Hradiště vykoledovali úžasnou částku 2.241.378,-Kč. I letos byla účast velká a připravený program sklidil úspěch.