Denní centrum sv. Ludmily

 

Kontakt

Adresa:    Velehradská třída 247, 686 01  Uherské Hradiště
Telefon:    572 540 592, 734 510 397
E-mail:     dcludmila@uhradiste.charita.cz 

Vedoucí:   Mgr. Lenka Ševčíková

Provozní doba

 • Po - Pá 7.30 hod - 14.00 hod

 

Informace o službě

Kapacita: 16 osob

Forma služby:

Vznik střediska:

Registrační číslo:

Zařízení je bezbariérové.

  

Poslání

Denní centrum sv. Ludmily v Uherském Hradišti nabízí dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením z Uherského Hradiště a blízkého okolí individuální pomoc a podporu soběstačnosti při začleňování se do běžného života. Integrací se snažíme co nejvíce zabránit jejich sociální izolaci a vyloučení ze společnosti. Uživatelům služby umožňujeme také smysluplné využití jejich jinak volného času.

Cílová skupina

Uživateli jsou dospělé osoby starší 18 let s mentálním a kombinovaným postižením v pásmu lehkého až středně těžkého mentálního postižení

Principy služby

1. respekt  - respektujeme práva a svobodné rozhodnutí uživatelů
2. aktivita a kreativita
3. individualita – respektujeme individuální potřeby všech uživatelů
4. podpora sebedůvěry – motivujeme, chválíme
5. diskrétnost – důvěrné informace jsou zachovávány

Cíle služby

Umožnit uživatelům kontakt s přirozeným prostředím, získat  nové sociální dovednosti, dosáhnout co největší samostatnosti  a co nejvyšší úrovně začlenění se do společnosti.

 

Základní činnosti služby

1) Pobyt v zařízení rodinného typu s individuálním přístupem ke každému uživateli

 2) Aktivizační, vzdělávací, výchovné a terapeutické činnosti tj.:

 • kreativní a výtvarná činnost s prvky arteterapie,
 • muzikoterapie: zpěv, rytmické hry, hra na africké bubny, poslech hudby,
 • pohybová terapie: jednoduchá protahovací cvičení, procházky,
 • nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností: individuální i skupinové činnosti zaměřené na posílení samostatnosti sebeobslužných úkonech, nácvik komunikace v různých sociálních situacích,
 • trénink kognitivních funkcí,
 • pracovní rehabilitace (tkaní koberečků, práce s textilem, paličkování, malba na hedvábí, sklo, práce s keramickou hlínou, s papírem apod.)
 • kontakt se společenským prostředím, podpora pozitivních komunikačních a přátelských vztahů,
 • pomoc při zajišťování práv a zájmů uživatelů,
 • stravování a pomoc při podávání stravy,
 • péče o osobní hygienu,
 • základní sociální poradenství.


Dopravu do Denního centra sv. Ludmily a zpět domů lze zajistit ve spolupráci s dalším střediskem Oblastní charity Uherské Hradiště (Přeprava zdravotně handicapovaných osob). Ceny se řídí aktuálním sazebníkem.

Aktuální ceník poskytovaných služeb zde.

Leták Denního centra svaté Ludmily zde.

Souhlas GDPR ke stažení zde.

Nabízené služby jsou zpoplatněné dle Vyhlášky 505/2006, Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

 

NEBUĎ SÁM, PŘIJĎ K NÁM!

Širokou nabídkou služeb Vám
umožníme prožití části
dne mimo obvyklý „stereotyp“ domova.

 

loga web