Charitní domov Hluk - Domov pro seniory

 

Charitní domov Hluk
Domov pro seniory

Adresa:   Sokolská 1408, 687 25 Hluk                                                              
 

Telefon:  

zdravotní sestry   725 520 982, 572 508 419

vedoucí                606 714 433, 572 508 418


Vedoucí projektu: Mgr. Eva Malůšková

eva.maluskova@uhradiste.charita.cz

Kapacita: 25 lůžek (20 jednolůžkových pokojů, 1 dvoulůžkový a 1 třílůžkový pokoj)

 

Provoz Charitního domova Hluk a Odlehčovací služby je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje.

____________________________________________________________

 Prezentaci naší služby si můžete spustit zde.

 

POSLÁNÍ


Charitní domov v Hluku poskytuje pobytovou službu rodinného typu, pomoc a podporu se zajištěním komplexní péče osobám, jež nemohou dlouhodobě ze zdravotních, sociálních či rodinných důvodů nebo z důvodů pokročilého věku zajišťovat své životní potřeby ve svých domácnostech a jejich rodina nemůže péči poskytnout.
Naše zařízení umožňuje uživatelům plnohodnotný život až do jeho naplnění, proto klademe důraz na zachování soukromí, na důstojnost člověka a na laskavou péči poskytovanou podle individuálních potřeb každého uživatele tak, aby se cítil být i nadále součástí společnosti a v maximální míře si zachoval svůj původní styl života.


HLAVNÍ CÍLE SLUŽBY

 • Zajistit uživatelům soukromí a plnohodnotný život srovnatelný se životem jejich vrstevníků
 • Umožnit uživatelům dostupnost společenského prostředí města
 • Začlenit zařízení a uživatele do přirozeného společenského prostředí města
 • Aktivně udržovat kontakty zařízení a uživatel s okolím, rodinami, školami, spolky a dalšími společenskými organizacemi ve městě
 • Zajistit komplex pobytových služeb se zaměřením na individuální péči, podporu a důstojnost uživatele a se zajištěním komplexní ošetřovatelské péče
 • Zajistit pomoc a podporu při nesoběstačnosti uživatele, chápající, milé a laskavé prostředí
 • Aktivně individuálně cílenou službou napomáhat ke spokojenosti uživatel a ke klidnému prožívání podzimu života


CÍLOVÁ SKUPINA


Zařízení je určeno lidem, jejichž schopnost soběstačnosti je snížena pro omezenou pohyblivost, chronické nemoci, demenci, pokročilý věk a jejich rodina buď neexistuje nebo péči nemůže či odmítá poskytnout.
Pečujeme o osoby pobírající starobní nebo plný invalidní důchod s přihlédnutím na sociální prostředí, zhoršený zdravotní stav a věk.
Zařízení poskytuje komplex pobytových služeb v nepřetržitém provozu pracovnic sociální péče.
Odborná ošetřovatelská péče je zajištěna prostřednictvím zdravotních sester.
Provoz je zajištěn nepřetržitě – 24 hodin denně po všechny kalendářní dny roku.

ROZSAH


Charitní domov v Hluku je nové zařízení pobytové služby sociální péče, které vzniklo finančním přispěním Ministerstva pro místní rozvoj ČR a města Hluk.  Zařízení zahájilo provoz 19. prosince 2007 a poskytuje:
 

 • komplex pobytových služeb v nepřetržitém provozu pracovnic sociální péče ,
 • odbornou ošetřovatelskou péči prostřednictvím zdravotních sester ,
 • nepřetržitý provoz – 24 hodin denně po všechny kalendářní dny roku.


Základní činnosti

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při  uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní sociální poradenství


Fakultativní činnosti

 • pedikúra
 • další činnosti žádané uživateli nad rámec základních činností
 • základní činnosti v případě, že uživatel není příjemcem příspěvku za závislost


Další poskytované činnost:

 • ošetřovatelská péče
 • rehabilitace poskytované specializovanou rehabilitační sestrou


ZÁKLADNÍ PRINCIPY SLUŽBY

 • Pomáháme potřebným bez rozdílu pohlaví, rasy nebo náboženského přesvědčení
 • Respektujeme důstojnost člověka
 • Respektujeme právo na soukromí
 • Respektujeme právo spoluúčasti a spolurozhodování
 • Respektujeme princip důvěry sdělených či poznaných skutečností
 • Respektujeme princip vzájemné podpory a pomoci
 • Respektujeme princip individuálního přístupu ke každému uživateli


PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ


K přijetí je potřeba podat písemnou žádost, splnit kritéria cílové skupiny a zdravotní stav, který nevyžaduje trvalý dohled lékaře.

Žádost si zájemci mohou stáhnout z webových stránek nebo vyzvednout v Charitním domově v Hluku a Oblastní charitě v Uherském Hradišti. 

Žádost o umístnění do domova zde.

Souhlas GDPR zde.