Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Poděkování za pomoc

Oblastní charita Uherské Hradiště obdržela poděkování od předsedy organizace Pomoci bez hranic, pana Jana Lauterbacha.

 

Žehnání prostor Denního centra sv. Ludmily

Začátkem nového roku 2017 proběhlo v našem Denním centru sv. Ludmily setkání s otcem děkanem Josefem Říhou.

Poděkování

Zpětná vazba od uživatele, který ukončil spolupráci s naší službou je vždy podnětem k zamyšlení. Nemusí být krásná, pochvalná, může být zcela jiná, než si před otevřením dopisu představujeme. Ale pokaždé nás nutí přemýšlet.

Den prevence 2017

Již pátý rok  dostali pozvání prezentovat Charitu Centrum osobní asistence a nízkoprahové zařízení Tulip v rámci Dne prevence.Žákům 6. až 9. tříd  Základní školy Za Alejí názorně předvedli náplň své práce a odpověděli na otázky studentů.

Sbírka pro Domácí zdravotní péči

V pátek 27. 1. 2017 byli zástupci Oblastní charity Uherské Hradiště poděkovat za finanční dar dětem ze základní školy Červená cesta.

Tříkrálové bruslení 2017

V neděli 22. 1. 2017 uspořádala Oblastní charita Uherské Hradiště pro své milé koledníky, kteří se podíleli na Tříkrálové sbírce, již tradiční Tříkrálové bruslení.

Zveme vás do Betléma!

Jistě všichni znáte nápěvek známé české koledy Půjdem spolu do Betléma. Asi byse mnozí z nás do Betléma vydali, kdybyto neměli tak daleko. Ale díky našemu velmi šikovnému panu údržbářovi a jeho dalším pomocníkům se nám podařilo do Betléma – alespoň toho symbolického jít.

Rekord je pokořen!

Dnes byly rozpečetěny poslední pokladničky Tříkrálové sbírky. Byla pokořena magická hranice 2 000 000,-Kč! Obětaví koledníci vykoledovali neskutečnou částku 2 409 046,- Kč!

Kde budou peníze pomáhat ?

Letošní Tříkrálovou sbírku sevřel mráz. Ale ledové sevření rozhodně nepostihlo srdce štědrých dárců – vás! V současné době součet Tříkrálové sbírky přesahuje 2 000 000,- Kč! A je jistě vhodnési  opět připomenout, kde budou tyto finance pomáhat. Jako každoročně bude část pomáhat v přímé pomoci občanům Uherskohradišťska. Další část pomůže na rozšíření oprav budovy Centra svaté Ludmily pro osoby s mentálním postižením. A v neposlední řadě budou peníze určeny na rekonstrukci objektu, kde bude sídlit Centrum pro osoby bez přístřeší. O stavu sbírky vás budeme opět průběžně informovat.

Děkujeme vám!