Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Labyrint v nových prostorách

V pátek 12. února jsme měli možnost zúčastnit se slavnostního zahájení provozu sociálně terapeutické služby Labyrint v nových prostorách. Labyrint se nyní nachází v Uherském Hradišti na Masarykově náměstí 157/158. Akce byla opravdu jedinečná. Nové prostory, vysvěcené panem děkanem Turkem se líbily nejen návštěvníkům, ale především klientům Labyrintu. Ti ovšem mají na konečných úpravách prostor velký podíl. Vedoucí služby paní Mgr. Michaela Hubíková pronesla děkovnou řeč na jejímž konci došlo k zapálení první svíčky na dortu. První svíce znamená zahájení prvního roku Labyrintu na nové adrese. A plamének svíčky má zažehnout naději v každém z nás co navštěvujeme zařízení.Tak hodně zdaru Labyrinte!

Postní almužna 2016 - dobrovolná duchovní formace

Nejen pro věřící, ale také pro všechny, kdo se chtějí přidat, je určeno pozvání k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřekneme, vložíme do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přineseme do kostela. Takto získané prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.

ACHO vyhlašuje výnos a využití Tříkrálové sbírky 2016. Poděkování všem dárcům

Všechny Charity na území Arcidiecéze olomoucké mají letošní sbírkové pokladničky Tříkrálové sbírky úředně rozpečetěné. Celkem bylo vykoledováno krásných 24 795 790 korun, což je téměř o milión korun více než v loňském roce! Nyní probíhá kontrola všech úředních dokladů, na jejímž základě bude definitivní výsledek potvrzen. Výtěžek je třeba nyní shromáždit a zkontrolovat na centrálním tříkrálovém kontě, aby poté mohl putovat k těm, jimž je výlučně určen: na pomoc lidem v nouzi.

Tříkrálové bruslení

 Tříkrálové bruslení, bylo odměnou všem koledníkům, jenž pro Oblastní charitu Uherské Hradiště vykoledovali úžasnou částku 2.241.378,-Kč. I letos byla účast velká a připravený program sklidil úspěch.

Střediska se vzdělávají

  Ve vzdělávacích prostorách Oblastní charity Uherské Hradiště proběhl zajímavý kurz "Základy rehabilitační péče v sociálních službách" pod vedením zkušené lektorky PhDr. et Mgr. Dany Klevetové. Ač sama hendikepovaná čerstvým zraněním ruky, velmi názorně a poutavě seznámila pracovnice charitních domovů pro seniory z Hluku a z Boršic se základy bezpečné manipulace s osobami s poruchou mobility. Přínos školení nebyl jen v získaných zkušenostech a dovednostech, ale také v tom, že se mohly setkat pracovnice dvou domovů ležících na opačných koncích našeho regionu.

Tříkrálová sbírka na Uherskohradišťsku opět rekordně!

Tříkrálová sbírka na Uhetrskohradišťsku byla opět rekordní! Částka, kterou se podařilo vybrat i přes negativní kampaň na sociálních sítích, činí 2.241.378,-Kč!

Tříkrálový průvod městem

Za velkého zájmu široké veřejnosti jsme dne 6. Ledna 2016  již tradičně přivítali skupinku Tří králů . Akce pořádaná Oblastní charitou Uherské Hradiště, tak připomněla Tříkrálovou sbírku roku 2016. Letos průvod čítal bezmála třicet koledníků, kteří vyrazili v 16 hodin od sloupu Panny Marie na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti . Průvod pokračoval se zastavením u domu rodiny Červenákových, Stanclovy lékárny a Městského úřadu, kde proběhlo poděkování zástupcům města. Symbolickou pouť ukončil průvod ve farním kostele svatého Františka Xaverského, kde následně proběhla bohoslužba.

Tříkrálová sbírka začala!

Tříkrálová sbírka na Uherskohradišťsku právě začala!

Olomoucký arcibiskup požehnal tříkrálovým koledníkům

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, požehnal v sobotu 2. ledna 2016 při mši svaté koledníkům a vedoucím tříkrálových skupinek z celé olomoucké arcidiecéze v Zábřehu na Moravě a ve Veselí nad Moravou. V letošním roce se Tři králové vydávají koledovat ve prospěch potřebných do ulic našich měst a obcí již po šestnácté.

Vánoční pozdravy z Haiti

Vánoční překvapení pro "adoptivní rodiče" od dětí z Haiti je na cestě... Stálo nás to na ACHO trochu třídění, skládání, lepení a obálkování, ale výsledek za to rozhodně stojí: dopisy haitských dětí plné milých a vděčných slov, pestrobarevné kresby a fotografie v rámečcích vymalovaných samotnými pisateli... "Adoptivní rodičové" se opravdu mají na co těšit…