Adresář Charity ČR

Recepce Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

hlavní kontakt do hospice - telefonistka, recepční, přepojování hovorů
Tel: 547 232 223   
Oblastní charita Rajhrad

Bc. Rostyslav Sabadosh

pracovník sociálně aktivizační služby Startér
Tel: 608 162 976    ~5FkSZ8g%am%C47%Yekmb
Farní charita Česká Lípa

Bc. Vlasta Sabadosh

vedoucí sociálně aktivizační služby Startér
Tel: 778 062 215    c5FkSZ8g%am%C47%Yekmb
Farní charita Česká Lípa

Ivana Sacherová

koordinátor zdravotní péče a půjčovny zdravotnických pomůcek
Tel: 731 598 973, 737 229 096    _hzET9o4YanBZd5h47c-93pfWfkmb
Oblastní charita Písek

Marie Sádlová

Ředitelka organizace, pracovnice v sociálních službách
Tel: 382 589 108, 605 910 679    ZfqFVc9dVX~CV.8e05pJ
Farní charita Veselíčko

Stanislav Šafář

pracovník ekonomicko-provozního oddělení
Tel: 775 655 344   
Městská charita České Budějovice

Mgr. Markéta Šafářová

ředitelka Oblastní charity Polička
Tel: 461 721 272, 731 598 813    ~.qs-3b6LTCy2W.cT-nBZd5kT-M
Oblastní charita Polička

Bc. Tereza Saifrtová, DiS.

sociální pracovnice, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tel: 733 741 947, 461 100 445    alnsWbjgc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r
Oblastní charita Pardubice

Marie Šajdíková

pracovnice v sociálních službách - pečovatelka
Tel: 733 741 735    YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Naděžda Sakařová

pracovník v sociálních službách
Charita Český Těšín

Bc. Václav Salajka

ředitel Oblastní charity Hodonín
Tel: 534 001 250, 737 234 099    c8pvRf2kWent1Z4WHaBn5.~fT-uk87j7T-M
Oblastní charita Hodonín

Bc. Lenka Salajková

vedoucí služby, sociální pracovnice a staniční sestra CHB sv. Luisy
Tel: 731 405 543    7.AuRWi778wu5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Rajhrad

Marie Salajková

personalistka OCH Hodonín
Tel: 534 001 252, 731 130 787    _.EC5.5d4lGkQOQ%-_BxZ.2938Es-Z29g
Oblastní charita Hodonín

PhDr. Irena Salaquardová

vedoucí Střediska rané péče Havlíčkův Brod
Tel: 569 421 063, 777 741 449    ~8Ak637_VX~mYZhaa8ulO1p
Oblastní charita Havlíčkův Brod